Asi: Toetus laulu- ja tantsupeo protsessis osalevale Tartu II Muusikakooli puhkpilliorkestrile

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0008
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Toetus laulu- ja tantsupeo protsessis osalevale Tartu II Muusikakooli puhkpilliorkestrile
Registreeritud: 22.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu II Muusikakooli puhkpilliorkestri kulutused laulu- ja tantsupeo protsessis osalemisel


Eesmärgid


Arendada ja mitmekesistada puhkpillimuusika esitus- ja väljendusvõimalusi


Tegevused


Osavõtt laulu- ja tantsupeo protsessist


Tulemused


Õppimisvõimaluste parandamine ja laiendamine puhkpillimuusika osakonnas


Maksumus


340 EUR

Tartu kohustusedToetus


340 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kooriühing

Millise programmi / meetme raames


Laulu- ja tantsupeo protsess

Juhtpartner


Tartu II Muusikakool

PartneridJuht


Gunnar Pettaig

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord