Asi: Core – Cooking for the future

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0005
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Core – Cooking for the future
Registreeritud: 17.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


CORE – cooking for the Future projekt keskendub olemasolevate koka eriala kompetentside kaardistamisele õppekavades ning õppekavade arendamisele. Projekti prioriteetideks on muuta kompetentsid enam nähtavaks ning võrreldavaks erinevate Euroopa riikide vahel, et soodustada tööjõu liikumist. Projekti peamised sihtgrupid on kutsekoolide õpilased ja õpetajad ning samuti toitlustusettevõtete esindajad.


Eesmärgid


Projekti eesmärkideks on riiklike koka õppekavade kaardistamine ning vastavatesse õppekavadesse parendusettepanekute tegemine. Projekti käigus töötatakse välja parendusettepanekud, et õppekavad vastaksid paremini kaasaegsetele nõudmistele töökohas ning annaksid õppijatele mitmekülgsed oskused sh oskuse töötada multikultuurses töökeskkonnas ning edendada ettevõtlikkust õppijates. Projekti eesmärgiks on muuta koka erialal omandatavad kompetentsid paremini võrreldavaks erinevates riikides.


Tegevused


Olemasolevate õppekavade kaardistus ning ühtse koka eriala kompetentside kirjelduse loomine.
Gildi kooli mudeli rakendamine – sh 360 veebilehe arendus õppemoodulite koondamiseks.
Projektis osalevate koolide kokaerialade õppijate võistlus
Õpilaste meeskonnatööna valmivate pop-up restoranide käivitamine ning läbi selle õppijate ettevõtlikkuse arendamine
Projekti tulemustest teavitamine ja kogemuste levitamine artiklite avaldamise ning võrgustikes osalemise kaudu


Tulemused


Koka eriala õppekava on muudetud enam nähtavaks ning võrreldavaks erinevate Euroopa riikide vahel.


Maksumus


31 960 EUR

Tartu kohustused


6 392 EUR

Toetus


25 568 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA3 Support for Policy Reform
Joint Qualifications in Vocational Education and Training

Juhtpartner


OMNIA, the Joint Authority of Education in Espoo Region

PartneridJuht


Sigrid Ester Tani töökohapõhise õppe koordinaator

Algus- ja lõpptähtaeg


28.12.2018 - 31.05.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord