Asi: Tartu Lasteaed Sirel laste Ioodusega tutvumise projekt.

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0003
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Sirel
Vastutav töötaja: Jelena Ustav
Teised töötajad: Helje Jõgi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Sirel laste Ioodusega tutvumise projekt.
Registreeritud: 07.01.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
07.01.2019 kuni 06.01.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Liblikate ja Lepatriinude rühma lapsed oskavad käituda loodust hoidvalt ning tunnevad rõõmu loovast eneseväljendamisest


Eesmärgid


I osa "Sügis", on mõeldud Liblikate rühma 3 - 5 aastastele lastele ja mille eesmärgiks oli lastele õpetaa loodust vaatlema ning kuidas käituda loodust hoidvalt.
II osa "Jäljed Lumel", mis on mõeldud Lepatriinude rühma 4 - 7 aastastele lastele ja mille eesmärgiks on arendada tähelepanuvõimet, laps õpib tundma erinevate loomaliikide eluviisi ja elupaiku, oskab käituda loodust hoidvalt ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendamisest.


Tegevused


I osa "Sügis" ehk Liblikate rühma retk viidi läbi aktiivsete tegevuste ja mängude kaudu. Koos uuriti sügisest loodust, räägiti sügisest tingitud muutustest looduses, õpiti seeni tundma, millistest osadest seened koosnevad, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele. Loodusretke käigus räägiti ja tutvustati ka ränd- ja paigalinde aga ka tutvuti mürgimarjadega sügisel.
II osa "Jäljed Lumel" õpetab lastele tundma erinevate loomaliikide eluviisi ja elupaiku, oskab käituda loodust hoidvalt ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendamisestTulemused


Liblikate ja Lepatriinude rühma lapsed oskavad käituda loodust hoidvalt ning tunnevad rõõmu loovast eneseväljendamisestMaksumus


617 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


618 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartnerPartneridJuht


Jane Toots

Algus- ja lõpptähtaeg


17.09.2018 - 30.04.2019

Osakond


HO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord