Asi: Seminaril “Impact+ Exercise Seminar Beneficiaries Training” osalemine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0002
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Seminaril “Impact+ Exercise Seminar Beneficiaries Training” osalemine
Registreeritud: 03.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Seminaril“Impact+ Exercise SeminarBeneficiaries Training” , mis toimub 27.-28.veebruaril 2019 Budapestis, Ungaris osaleb Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets, kes on ühtlasi ka Erasmus+ KA2 koostööprojekti IAG4VET (VP-18-0038) projektijuht. Seminari eesmärk on parandada Erasmus+ projektide mõjuhindamise kvaliteeti.


Eesmärgid


Seminari eesmärgiks on abistada projektipartnereid projektide tulemuste ja mõjude analüüsimisel ja hindamisel. Selleks pakutakse osalejatele oskusi kuidas planeerida ja ellu viia mõjude hindamise tegevusi ja seeläbi parandada Erasmus+ projektide mõjuhindamise kvaliteeti. 


Tegevused


Osalejatele pakutakse oskusi, kuidas planeerida ja ellu viia mõjude hindamise tegevusi ja seeläbi parandada Erasmus+ projektide mõjuhindamise kvaliteeti.


Tulemused


Kaire Mets on seminaril osalenud ja teemakohased teadmised omandanud, ja saab kasutada neid oma töös.


Maksumus


725 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


725 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril osalemine

JuhtpartnerPartneridJuht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


27.02.2019 - 28.02.2019

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord