Asi: Erasmus + KA2 "Inclusive Youth Work"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0001
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Mariliis Maremäe
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus + KA2 "Inclusive Youth Work"
Registreeritud: 02.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


„Inclusive Youth Work“ on pikaajaline Erasmus+ strateegilise koostöö projekt, mille on algatanud
organisatsioonid 4 riigist: Eesti, Armeenia, Poola ja Sloveenia. Koos ühendatakse jõud saavutamaks
eesmärki, milleks on on tõsta erivajadustega noorte kaasatust noorsootöösse läbi nendega
tegelevate organisatsioonide pädevuse arendamise luues selleks uuenduslik koolitusmoodul
"Inclusive youth work"


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on tõsta erivajadustega noorte kaasatust noorsootöösse läbi nendega
tegelevate organisatsioonide pädevuse arendamise luues selleks uuenduslik koolitusmoodul
"Inclusive youth work" ( The main objective of the project is to build capacities of partisipating
organizations in improving and innovating inclusion of youngsters with disabilities through fostering
specific competences among youth workers of benefit to young people’s active participation in
society and youth work. ) Alaeesmärkideks on: 1. Noorsootöötajate jõustamine võimaldades neile
asjakohase metoodikat ja koolitust kaasa noorsootöö teemal 3. Koolitusmooduli "Inclusive youth
work" loomine ja arendamine 5 keeles 4. Tõsta üldist teadlikkust sotsiaalse kaasatuse ja
erivajadustega noorte kaasamise teemal 5. Luua lisandväärtust ja uusi lähenemisviise
noorsootöösse inegreerides selleks sotsiaaltöö, mitteformaalse õppe ja noorsootöö 5. Luua
koostöövõrgustik noorsootöötajate vahel, et toetada nende igapäevatööd.


Tegevused


February - March 2019 All partner countries: Creating local teams and beginning of preparations
March 2019, Tartu: Kick off meeting - 4 days including travel days
May 2019, Armenia: Study visit to Armenia - 7days including travel days
September 2019, Slovenia: Seminar- 7 days including travel days
October-January : Online meetings for training module ceation
February 2019, Poland: Training course "Inclusive Youth Work" for youth workers - 7 days including travel days
February- September 2020: Practice period in every country
October 2020: Final transnational meeting - 4 days including travel days
January 2021 : “Sharing the Outcomes” Events in every countryTulemused


- Kaasatud organisatsioonide võimekus erivajadustega noorte kaasamiseks on suurenenud.
-kaasava noorsootöö koolitusmoodul, mis on kättesaadav 5 keeles
- koolitusmaterjal on avalikult
kättesaadav kõigile soovijatele ning partnerorganisatsioonid omavad sellekohaseid pädevusi selle
jagamiseks
- koolitatud ja pädevamad noorsootöötajad, kes teevad oma tööd teadlikumalt ja
kaasavad enam ka erivajadustega noori
- tõusnud on üldine teadlikkus erivajadustega noorte kaasamise teema osas
- toimib koostöövõrgustik ja suhtlus projektis osalenud noorsootöötajate
vahel, kes kaasavad võrgustikku ka oma kolleege


Maksumus


88 895 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


88 895 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+: Euroopa Noored KA2

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

Partnerid


Public University of Ptuj
Armavir Development Center NGO

Juht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2019 - 30.04.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord