Asi: Toetus laulu- ja tantsupeo protsessis osalevale Tartu II Muusikakooli akordioniansamblile Unisoon

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0189
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Toetus laulu- ja tantsupeo protsessis osalevale Tartu II Muusikakooli akordioniansamblile Unisoon
Registreeritud: 07.12.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu II Muusikakooli akordioniansambli kulutused laulu- ja tantsupeo protsessis


Eesmärgid


Arendada ja mitmekesistada akordioniansambli esinemisvõimalusi


Tegevused


Osavõtt laulu- ja tantsupeo protsessist


Tulemused


Õppimis- ja esinemisvõimaluste parandamine ja mitmekesistamine rahvapillimuusika osakonnas


Maksumus


340 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


340 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts

Millise programmi / meetme raames


Laulu- ja tantsupeo protsess

Juhtpartner


Tartu II Muusikakool

PartneridJuht


Olga Kostjikovitš - akordioniansambli Unisoon juht

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord