Asi: Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers (InnoCAPE)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0188
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond
Vastutav töötaja: Siim Espenberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers (InnoCAPE)
Registreeritud: 07.12.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti sisuks on regionaalse koostöö arendamine IKT valdkonnas, et paremini rakendada digitaalse ühtse turu (Digital Single Market) pakutavaid võimalusi.


Eesmärgid


Peamisteks eesmärkideks on tihendada koostööd IKT valdkonna osapoolte vahel Eestis ja välismaal ning tuua Tartu digitaalsete innovatsioonikeskuste (Digital Innovation Hubs) kaardile.


Tegevused


Peamised tegevused:
- avaliku sektori ja digitaalsete innovatsioonikeskuste (Digital Innovation Hubs) kompetentside arendamine,
- asjakohaste juhtumiuuringute tegemine seoses digitaalsete innovatsioonikeskuste loomise ja tegevusega;
- kogemuste vahetamine ja info jagamine huvigruppidega.


Tulemused


Peamised oodatavad tulemused:
- Tartu aktiivne toomine digitaalsete innovatsioonikeskuste kaardile;
- kogemuste vahetamine partneritega;
- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine.


Maksumus


48 675 EUR

Tartu kohustused


7 301 EUR

Toetus


41 374 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg Baltic Sea Region

Millise programmi / meetme raames


Interreg Baltic Sea Region

Juhtpartner


Sunrise Valley Science and Technology Park (Leedu)

Evelina Kutkaitytė, evelina.kutkaityte@ssmtp.lt, +370 640 56547

Partnerid


- Agency for Science, Innovation and Technology (Leedu)
- Latvian IT Cluster (Läti)
- Nozaru politikas departaments (Läti)
- Tartu Ülikool
- Tartu Linnavalitsus
- Seinäjoki University of Applied Sciences (Soome)
- University of Oulu (Soome)
- RISE Acreo AB (Rootsi)
- Umeå University (Rootsi)
- DIGITALNORWAY (Norra)

Juht


Alo Lilles

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 31.12.2021

Osakond


EVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord