Asi: TV10 olümpiastardis osalevate õpilaste toetuseks ja TV10 olümpiastardi finaali korraldamiseks

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0183
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Teised töötajad: Riina Kõlamets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: TV10 olümpiastardis osalevate õpilaste toetuseks ja TV10 olümpiastardi finaali korraldamiseks
Registreeritud: 27.11.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


TV 10 olümpiastarti on 4. võistlusetapist ja finaalist koosnev võistlussari, kus sellel aastal osalevad 2005. - 2008. aastal sündinud õpilased.
Ühe osana projektist soovime rahastada Tamme Kooli õpilaste osalemist selles võistlussarjas.
Teine osa projektist on finaalvõistluse korraldamine, mis toimub 15.-16. juuni 2019. aastal Tartu Tamme staadionil.
Lisaks võistlejatele rakendame avamisel oma kooli etlejaid, võimlejaid, lauljaid, orkestrit.


Eesmärgid


1. Tamme Kooli õpilaste ettevalmistus TV10 olümpiastarti võistklusteks ja võistlussõitudeks.
 2. TV10 olümpiastardi finaalvõistluse avatseremoonia korraldamine.


Tegevused


1. Õpilaste ettevalmistus võistlusteks
2. võistlussõidud
3. Esinejate ettevalmistus( kavade loomine)
4. Peaesineja tellimine


Tulemused


1. Õpilaste edukas esinemine võistlustel
2. TV10 finaalvõistluse edukas korraldus


Maksumus


4 180 EUR

Tartu kohustused


2 980 EUR

Toetus


1 200 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Tartu Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


hariduse ja teaduse valdkond

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Aigar Kukk

Algus- ja lõpptähtaeg


22.10.2018 - 22.08.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord