Asi: Tartu Jaan Poska gümnaasiumi looduskeskkonna projektipäev

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0182
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Elina Nigol
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Jaan Poska gümnaasiumi looduskeskkonna projektipäev
Registreeritud: 26.11.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on viia läbi loodus- ja keskkonnateemaline projektipäev kooli 10. ja 11. klassi õpilastele, viies õpilased tavalisest kooliruumist välja. Projekti käigus soovitakse anda õpilastele ülevaade erinevatest loodus- ja keskkonnahariduslikest võimalustest kogu Eesti piires.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on viia läbi loodus- ja keskkonnateemaline projektipäev kooli 10. ja 11. klassi õpilastele, viies õpilased tavalisest kooliruumist välja. Projekti käigus soovitakse anda õpilastele ülevaade erinevatest loodus- ja keskkonnahariduslikest võimalustest kogu Eesti piires.


Tegevused


1. Projektipäeva "JPG keskkonnaalane projektipäev" ettevalmistus
Ettevalmistuste käigus tellitakse vajalikud aktiivõppeprogrammid, korraldatakse õpilaste transport ja toitlustamine.

Tegevuse käigus on kokkulepped vähemalt 340 õpilase osalemiseks erinevates aktiivõppeprogrammides ning korraldatud õpilaste transport ja toitlustamine.

2. Projektipäeva "JPG keskkonnaalane projektipäev" läbiviimine
Projektipäeval korraldatakse vähemalt 340 õpilase osalemine erinevates aktiivõppeprogrammides.

Aktiivõppeprogrammides on osalenud vähemalt 340 õpilast.

3. Projektipäeva "JPG keskkonnaalane projektipäev" kokkuvõtete tegemine
Projektipäeva järgselt esitavad õpilased vabalt valitud vormis oma päeva kokkuvõtted ja need koondatakse ühiseks kokkuvõtteks, mis on kättesaadav kooli infosüsteemis. Parimad ülevaated tehakse avalikuks kooli kodulehel ja FB kontol.

Projektipäeva kokkuvõtted on õpilaste poolt esitatud ning kooli õppeinfosüsteemis kättesaadavad. On koostatud üldine tagasiside ja kokkuvõte kogu projektipäeva tegevustest.

4. Projektipäeva "JPG keskkonnaalane projektipäev" aruandluse koostamine
Tehakse kokkuvõte projekti tegevustest ning esitatakse see projektikeskkonnas.

Projektipäeva aruandlus valmis.


Tulemused


Projekti käigus saavad õpilased ülevaate erinevatest keskkonnahariduslikest võimalustest, mis võiks neid ka edaspidi kõnetada.


Maksumus


5 143 EUR

Tartu kohustused


1 247 EUR

Toetus


3 896 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskonnainvesteeringute Keskus SA

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Lauri Mällo

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2018 - 04.11.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord