Asi: Riigikaitseõpetuse õppelaagrite korraldamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0177
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitseõpetuse õppelaagrite korraldamine
Registreeritud: 26.10.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks.


Eesmärgid


Toetada riigikaitse õpetust koolis


Tegevused


28. – 30. mai 2019 toimub Unikülas riigikaitse laager 125 õpilasele.


Tulemused


Korraldatud on õpilastele riigikaitse laager


Maksumus


7 058 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 058 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Tiit Kaber

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 01.12.2019

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord