Asi: Tartu Maarja Kool keskkonnateadlikumaks 2018

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0175
Menetlev üksus: Tartu Maarja Kool
Vastutav töötaja: Jaanus Rooba
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Maarja Kool keskkonnateadlikumaks 2018
Registreeritud: 25.10.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Maarja Kooli õpilastes on vajalik arendada ümbrusõpetuse üldpädevusi. Selleks on planeeritud osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuse aktiivõppeprogrammides.


Eesmärgid


Higehooldust vajavate laste ümbrusõpetuse teadmiste suurendamine


Tegevused


Tartu Loodusmaja aktiivõppe programm, RMK Päni külastuskeskuse loodusõppeprogramm


Tulemused


Erivajadustega õpilased omandavad uusi kogemusi ja teadmisi looduskeskonnast ja selle hoiust


Maksumus


1 155 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 155 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskonnainvesteeringute keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskonnateadlikuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Maarja Kool

PartneridJuht


Jaanus Rooba

Algus- ja lõpptähtaeg


25.10.2018 - 17.06.2019

Osakond


HO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord