Asi: Tartu Lasteaed Rukkilill keskkonnateemalised õppeprogrammid 2018/2019 õppeaastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0174
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Rukkilill
Vastutav töötaja: Marit Paas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Rukkilill keskkonnateemalised õppeprogrammid 2018/2019 õppeaastal
Registreeritud: 18.10.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Soovime lastes suurendada motivatsiooni omandada uusi teadmisi ja oskusi läbi integreeritud tegevuste erinevates õppevaldkondades.
Laiendada laste silmaringi, muuta nende lasteaias viibitud päevad veelgi huvitavamaks ja aktiivsemaks.


Eesmärgid


Meie eesmärgiks on tagada, et:
* laps mõistab ja märkab ümbritsevas keskkonnas toimuvat
* laps on loov ja julge oma ideede avaldamisel
* tunnetustegevus/seoste loomine
* rahvakultuuri ja traditsioonide säilitamine
* tervislikkude eluviiside tutvustamine ja toetamine


Tegevused


Osalemine Luke mõisa ja Vapramäe looduskooli õppeprogrammides.


Tulemused


Õppekäigul saadud kogemuste ja kaasatoodud materjalidega jätkatakse tööd lasteaias. Võimalikud erinevad õuesõppeviisid.
Lapsed oskavad märgata looduses olevaid esemeid/objekte/nähtusi ning kasutada neid erinevatel otstarvetel.
Lapsed oskavad paremini loodust hoida.
Lapsed väärtustavad ümbritsevat keskkonda.
Vahetame teiste rühmadega omavahel õppeprogrammist saadud teadmisi.


Maksumus


1 306 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 306 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonaainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Rukkilill

PartneridJuht


Marit Paas

Algus- ja lõpptähtaeg


18.10.2018 - 31.05.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord