Asi: KIK-i projekt: Tartu Annelinna Gümnaasium õpib loodust eesti keeles.

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0173
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Teised töötajad: Ave Paabo
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: KIK-i projekt: Tartu Annelinna Gümnaasium õpib loodust eesti keeles.
Registreeritud: 10.10.2018

Projekt






Lühikokkuvõte


Õpilastes on vajalik arendada loodusteadusliku üldpädevust. Selleks on planeeritud osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuse aktiivõppeprogrammides.


Eesmärgid


Aktiivõppeprogrammide abil luua võimalus seostada eesmärgipäraselt kriitiline mõtlemine ja uurimisoskuste areng.


Tegevused


Projekti tegevused 4.-10.kl. õpilastele:
4.klassid - külastavad Elistvere loomaparki
5.klassid -Magevee elustik ja vee kvaliteet Peipsi järve ääres Ninakülas
6. klassid - Erinevate metsa tüüpide õpe toimub Selli-Sillaotsa õpperajal
7.klassid - Rabaretk, soo kooslused ja keskkonnateenused Meenikunno rabas;
8.klassid - Seened mitte ainult söögiks. Õpikeskustega programm Tartu loodusmajas
9.klassid - Paberi tootmine. Õppeekskursioon Räpina pabervabrikus.
10.klassid -Megamaailma füüsika. Tõravere observatoorium


Tulemused


Õpilased omandavad teadmisi ökosüsteemide toimimisest, liigirikkusest ja inimmõjust ning ökosüsteemide tähtsusest. Omandatakse loodushoiu põhimõtted ja praktilised looduses liikumise oskused.


Maksumus


7 185 EUR

Tartu kohustused


65 EUR

Toetus


7 250 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

Partnerid



Juht


Tatjana Ojavere

Algus- ja lõpptähtaeg


03.09.2018 - 01.07.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord