Asi: A. Russaku nim Noorte Pianistide Konkurss

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0170
Menetlev üksus: Tartu I Muusikakool
Vastutav töötaja: Sille Preiman
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: A. Russaku nim Noorte Pianistide Konkurss
Registreeritud: 02.10.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


A. Russaku nim Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis


Eesmärgid


Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala professionaalidelt.


Tegevused


1.Repertuaari määratlemine 2.Info edastamine osalevatele koolidele 3.Õpilaste ettevalmistamine konkursiks 4.Linnamuuseumi saali broneerimine 5.Kokkulepete sõlmimine žüriiga konkursi töös osalemiseks 6.Žürii majutuse ja toitlustamise organiseerimine 7.Kuulutuste kujundamine, trükkimine ja paigaldamine 8.Konkursil osalejata andmete ja kavade arvutisse sisestamine 9.Lillede ja preemiate tellimine 10.Saaliproovide organiseerimine 11.Saali ette valmistamine ja salvestustehnika paigaldamine 12.Konkursi kuulamine 13.Tulemuste hindamine 14.Aukirjade trükkimine 15. Lõppkontsert ja autasustamineTulemused


Õpilased saavad kogemuse konkureerides nendega võrdse aja õppinud õpilastega, otsene tagasiside žüriilt, mis võimaldab tulemusi veelgi parandada.


Maksumus


2 500 EUR

Tartu kohustused


600 EUR

Toetus


300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Helikunsti sihtkapital

Millise programmi / meetme raames


Eesti Kultuurkapitali 2018 a 3. jaotus

Juhtpartner


Tartu I Muusikakool

PartneridJuht


Sille Preiman

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2018 - 31.12.2018

Osakond


Tartu I Muusikakooli klaveriosakond

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord