Asi: Tartu Lasteaed Sipsik õppekäigud linnas ja maal 2018-2019 õppeaastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0169
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Sipsik
Vastutav töötaja: Elle Agarmaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Sipsik õppekäigud linnas ja maal 2018-2019 õppeaastal
Registreeritud: 01.10.2018
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
01.10.2018 kuni 30.09.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Aktiivõppeprogrammides osalemine "Metsloomad meie metsades" RMK Elistvere, Tartu Loodusemaja õppeprogrammid"Koduloomad talus", " Lemmikloomaprogramm"


Eesmärgid


Tartu Lasteaed Sipsiku lastele võimaldada osaleda erinevates
aktiivõppeprogrammides. Suurendada laste huvi looduse, selle hoidmise/kaitsmise
ja suhtumist elusloodusesse ning keskkonna- ja loodusteaduslikuse vastu.


Tegevused


1. "Metsloomad meie metsades" RMK Elistvere
loomapark - üks rühm (6-7aastased)
2. Tartu Loodusemaja õppeprogramm
"Koduloomad talus" - Haava küla, Tartu vald,
Tartumaa - kaks 4-6a laste rühma
3. Õppeprogramm " Lemmikloomaprogramm" -
Tartu Loodusmaja - kaks rühma


Tulemused


Projekti tegevuste tulemusena on lapsed
saanud positiivse elamuse õppeprogrammides
osalemisest ning osalenud õppeprotsessides
aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes,
uurimuslikes, avastuslikes jt) tegevustes.
Tutvunud erinevate mets-, kodu- ja
lemmikloomadega, saanud teadmisi kus nad
elavad, mida söövad, kuidas nende eest
hoolitseda. Lemmiklooma võtmisel perekonda
on lastel teadmine, et lemmiklooma ei võeta
üheks päevaks vaid tema eest tuleb hoolitseda
igapäevaselt. Neid teadmisi saavad jagada
lapsed oma vanematele, õdedele ja vendadele.


Maksumus


982 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


982 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Sipsik

PartneridJuht


Marika Kaldaäär

Algus- ja lõpptähtaeg


10.09.2018 - 30.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord