Asi: Personalized competence based learning paths for VET in Europe (PE-LE)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0168
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Anni Küüsvek
Teised töötajad: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Personalized competence based learning paths for VET in Europe (PE-LE)
Registreeritud: 26.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Euroopa poliitikas, ühiskonnas ja majanduses toimuvate muutuste tõttu tuleb rakendada muutusi ka hariduses. Kaks suunda, mis mõjutavad nimetatud muutusi, on kiiresti arenev infotehnoloogia ja jätkuv integratsioon Euroopas.


Eesmärgid


Projekt pakub kutsehariduskoolidele personaliseeritud õppimisviiside, ühtse hindamisprotsessi ja digitaalse platvormi meetodeid.


Tegevused


1. Koolituspakett kutseõppurite personaliseeritud õppeks (vastutav partner Soome).
2. Digitaalne platvorm personaliseeritud õppeks - hõlmab praktikakohti pakkuvaid ettevõtteid (vastutavad partnerid Eesti ja Hispaania).
3. Õpetajate koolituspakett - kursus õpetajatele ja juhendajatele ettevõtetes (vastutavad partnerid Saksamaa ja Soome).
4. Koolituspakettide ja digitaalsete platvormide tulemuste levitamine.


Tulemused


1. Hariduse kiirem omandamine ja noorte tööpuuduse vähendamine.
2. Rahvusvahelise õpirände soodustamine ja elukestva õppe edendamine.
3. Kutsealase ja elukestva õppe pädevuste ühendamine.


Maksumus


258 605 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


31 300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus + programmi Soome Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 (rahvusvaheline koostööprojekt)

Juhtpartner


Lapland Education Centre, REDU (Soome)

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Anderstorpsgymnasiet (Rootsi)
3. Berufskolleg an der Lindenstraße (Saksamaa)
4. Institut Escola del Treball de Barcelona (Hispaania)
5. Fundació Privada BCN Formació Professional (Hispaania)

Juht


Andrei Atškasov, Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.12.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord