Asi: Triinu ja Taavi Eesti looduses

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0165
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi
Vastutav töötaja: Marika Hint
Teised töötajad: Eve Sats; Helje Jõgi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Triinu ja Taavi Eesti looduses
Registreeritud: 26.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


VVV SA õppeprogrammid "Lumejänese rada"; "Orava aastaring" ning "Mesilane" ja SA Luke Mõis õppeprogrammid "Loodust uurima koos kaisuloomaga"


Eesmärgid


Lasteaed Triinu ja Taavi aiarühmade lapsed õpivad looduses mõislikult käituma, loodust märkama.


Tegevused


Vanemale vanuseastmele õppeprogrammid "Lumejänese rada"; "Orava aastaring" ning "Mesilane" ja nooremale vanuseastmele SA Luke Mõis programmid "Loodust uurima koos kaisuloomaga"


Tulemused


Lastel on rohkem teadmisi loodusest ja loomadest ning nad oskavad keskkonnateadlikumalt käituda.Maksumus


3 232 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 232 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi

Partnerid


Elle Agarmaa

Juht


Eve Sats

Algus- ja lõpptähtaeg


26.09.2018 - 30.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord