Asi: Tartu Lasteaed Karoliine projekt "Õppekäigud loodusesse 2018/2019 õa"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0164
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Karoliine
Vastutav töötaja: Silja Kasekamp
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Karoliine projekt "Õppekäigud loodusesse 2018/2019 õa"
Registreeritud: 26.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


5. ja 6. rühma lapsed (40 last) osalevad SA Luke mõisa ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu aktiivõppeprogrammides


Eesmärgid


Lapsed omandavad teadmisi loodusest selle loomulikus keskkonnas ning õpivad tundma aastaaegade märke erinevate meelte ning tegevuste/mängude kaudu.


Tegevused


SA Luke mõis õppeprogrammis "Sügis mõisapargis" osalemine, SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu õppeprogrammis "Tunnetusprogramm" osalemine


Tulemused


Tõsta juba eelkooliealiste laste teadlikkust sellest, et inimesed on osa loodusest ning kui loodust ei hoia, ei ole ka elu. Lapsed õpivad ise looduses viibides märkama/kuulma looduses toimuvat ning vajadusel sekkuma.


Maksumus


528 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


528 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


keskkonnateadlikuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Karoliine

PartneridJuht


Krista Nigol

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 30.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord