Asi: Tartu Lasteaed Piilupesa projekt " Piilupesa õpib loodust tundma"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0163
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Piilupesa
Vastutav töötaja: Maie Metsnõmm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Piilupesa projekt " Piilupesa õpib loodust tundma"
Registreeritud: 25.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti käigus osalevad 4-6 aastased lapsed Luke mõisa, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Võrtsjärve õppekeskuse ja VVV Sihtasutuse õppeprogrammides


EesmärgidLapsed tutvuvad õunamahla valmistamise protsessiga ning teevad protsessi oma käega läbi. Lapsed tutvuvad eestlaste elu ja hoonetega 100 aastat tagasi.SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu õppeprogrammi raames tutvub laps sügise märkidega. Võrtsjärve õppekeskuses tutvutakse kalade iseloomulike tunnustega ning veetaimedega.Tartu Keskkonnahariduse Keskuses tutvuvad lapsed metsloomade elu ning seentega.


Tegevused


Projekti on kaasatud 8 rühma, kes vastavalt laste eale ja huvile külastavad Luke mõisa, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Võrtsjärve õppekeskuse ja VVV Sihtasutuse õppeprogramme.Tulemused


Õppeprogrammide läbimisel on laps omandanud uusi teadmisi looduskeskkonnast. Õppeprogrammis osalemine aitab kaasa laste keskkonnateadlikkuse kujunemisel.Laps teab kuidas elati mõisaansamblis 100 aastat tagasi.Laps eristab haugi ja ahvenat ning nimetab tuntuimaid veetaimi.


Maksumus


1 980 EUR

Tartu kohustused


108 EUR

Toetus


1 872 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


keskkonnateadlikuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Piilupesa

PartneridJuht


Silja Parbus, Tel: 736 1615

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.05.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord