Asi: Tartumaa ja Põlvamaa kahe kooli vaheline koostööprojekt parimate praktikate väljaselgitamiseks ja õpetajate motiveerituna hoidmiseks, kaasava hariduse kontekstis

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0160
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartumaa ja Põlvamaa kahe kooli vaheline koostööprojekt parimate praktikate väljaselgitamiseks ja õpetajate motiveerituna hoidmiseks, kaasava hariduse kontekstis
Registreeritud: 24.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames kohtuvad Tartu Forseliuse Kooli ja Mooste Mõisakooli kollektiivid kahel korral selleks, et omandada teadmised ja oskused sellest kuidas hoida ennast motiveeritu ja vastupidavana muudatustega tegelemisel ja selleks, et kaardistada probleemkohad ja lahendusettepanekud seoses eri akadeemiliste ja sotsiaalsete vajadustega õppurite õpetamisel.


Eesmärgid


Projekti eesmärgina onkahe kooli koostöös koolide personalil omandatud kasulikud nipid ja oskused õpetaja vastupidavuse suurendamiseks koolis ning välja on töötatud heade praktikate kogu, mida rakendada klassiruumis, kus on erinevate akadeemiliste ja sotsiaalsete vajadustega õpilased.
● Tartu Forseliuse ja Mooste ja Mõisakooli kollektiivid on kohtunud kahel korral
● Tartu Forseliuse Kooli ja Mooste Mõisakooli õpetajad on kaardistanud koostöös erinevad probleemsituatsioonid, mis puudutavad erineva sotsiaalse ja haridusliku tasemega õpilastele kvaliteetse hariduse andmist ning on leidnud üheskoos neile võimalikud lahendusvariandid ning need tervikuks koondanud
Professionaalne inspiratsioonikoolitaja Harald Lepisk on andnud õpetajatele erinevad meetodid ja mõtteviisi, mis aitab õpetajatel koolis sihikindlamalt tegutseda, ilma et jõud raugeks ning säiliks tasakaal kodu ja kooli vahel


Tegevused


Koostööseminar Maarja Külas - I kohtumine. Inspiratsioonikoolitaja Harald Lepisk õpetab kuidas saaks õpetaja ennast nii kodus kui tööl värske ja motiveerituna hoida. Õpetajate omavaheline aruteluring teemal, millised murekohad esinevad töös eri tasemega õppuritega.

Koostööseminari II kohtumine Tartu Forseliuse Koolis. Töögruppides tegutsemine, otsides parimaid praktikaid/lahendusi eri tasemega õpilaste juhendamiseks samas klassis.

Kokkuvõte projektist


Tulemused


●Mooste Mõisakooli ja Tartu Forseliuse Kooli õpetajad on loonud omavahelise kontakti
●Õpetajad on omandanud teadmised, kuidas hoida tasakaalu töö-ja eraelu vahel; kuidas lülitada ennast välja kui seda on vaja; kuidas ärgata hommikul entusiastlikuna ning olla valmis muudatuste elluviimiseks koolis
●Õpetajate aruteluringis on kaardistatud üldiselt põhilised murekohad, mis puudutavad eri sotsiaalsete ja akadeemiliste vajadustega laste õpetamist ühes klassiruumis
Õpetajatel on teada järgmise kohtumise eesmärk
●Koostöökoolide õpetajad on kaardistanud enda probleemkohad eri tasemega õppurite osas detailsemalt
●Õpetajad on pannud kirja edukad praktikad, mis on toiminud klassides, kus on erineva sotsiaalse ja akadeemilise vajadusega õpilasi
●Õpetajad on esitanud kaks küsimust II kohtumise aruteluringi, millele ei ole ise vahepeal lahendust leidnud
●Õpetajad on jaganud oma häid kogemusi ning omandanud uusi praktikaid õppe diferentseerimiseks
●Õpetajatel on terviklik ülevaade erinevatest probleemkohtadest ning nende lahendusettepanekutest
●Õpetajatel on ülevaade, kuidas tegutseda ainetunnis järjepideva ja motiveerituna ning hoida tasakaalu töö ja eraelu vahel
●Koostatud on terviklik ülevaade projekti käigus arutletud probleemkohtadest seoses erinevate sotsiaalsete ja akadeemiliste vajadustega laste õpetamisel ning lahendusettepanekutest murekohtadeleMaksumus


1 870 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 870 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;
„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

JuhtpartnerPartneridJuht


Kadri Saaremaa

Algus- ja lõpptähtaeg


12.09.2018 - 30.10.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord