Asi: Tartu Kivilinna Kooli 2018 – 2019 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0157
Menetlev üksus: Tartu Kivilinna Kool
Vastutav töötaja: Aili Mölder
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kivilinna Kooli 2018 – 2019 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid
Registreeritud: 20.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 38 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes. Õppeprogrammid on valitud õpetajate poolt nii, et need toetaksid riiklikku ja kooli õppekava. Kokku saab õppeprogrammidest osa 900 õpilast.


Tegevused


TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti) läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes.
Läbitavad programmid klasside kaupa.
1. klassid: Luke mõis „Kevad mõisapargis“
2. klassid: Luke mõis „Sügis mõisapargis“
3. klassid: Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus
- Kalad ja veetaimed 1. Kooliaste
4. klassid: Jääaja Keskuse õppeprogrammid
5. klassid: Keskkonnaamet „Uurime raba“
6. klassid: Vapramäe- Vellavere-Vitipalu õppeprogramm "Ilmaprogramm"
7. klassid: Alutaguse matkaklubi „Põhja-Eesti klint“
8. klassid: Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus
- Kalad 3. kooliaste.
9. klassid: Eesti Kaevandusmuuseum „MOODUL 1: Ekskursioon allmaakaevandusse (kestvus 1,5h)“Tulemused


Projekti jooksul omandatud teadmiste ja oskuste edasiandmine eakaaslastele erinevate meetodite kaudu ning teadmiste ja oskuste kasutamine igapäevaelus.
Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused.
Projekti mõju keskkonnaseisundile on keskkonnasõbralik. Projekti rakendumisel suureneb õpilaste huvi keskkonnateadlikkuse vastu ja kaasneb õpilaste positiivne suhtumine loodusesse ja selle hoidmise/kaitsmise vajalikkusesse ning säästva eluviisi omaksvõtmine.


Maksumus


12 685 EUR

Tartu kohustused


1 422 EUR

Toetus


11 263 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm - Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Kivilinna Kool
Karin Lukk
Kaunsae pst 71, 50706 Tartu
7461746
karin.lukk@kivilinn.tartu.ee

PartneridJuht


Riho Rosin - Haridustehnoloog

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 30.07.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord