Asi: Põhjamaade Minsitrite Nõukogu programmi projekti raames õppereis Selfossi ning Turusse

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0156
Menetlev üksus: Tartu linna asutus Varjupaik
Vastutav töötaja: Marika Post
Tähtaeg: 01.10.2018
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Põhjamaade Minsitrite Nõukogu programmi projekti raames õppereis Selfossi ning Turusse
Registreeritud: 20.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Linnamajanduse töötajate kahe õppereisi eesmärgiks on tutvuda Islandil ning Soomes sama valdkonna eest vastutavate ametnikega, kellelt meil on õppida nii praktiliste näidete kui kogemuslike opereerimisteenuste põhjal.
Eesti kliima äärmiselt muutlik, käre külm asendub kiire sulaga ja vastupidi. Teede hoolduse- ja ehitamisega tegelevad ametnikud seisavad väljakutsete ees igapäevaselt.
Islandi kliima sarnaneb Eesti kliimaga, nende teede hoolduse lahendused on operatiivsed ning tõhusad.
Alates juulist 2019 rakendub uus ühistranspordi liinivõrk ning aprillist 2019 rattaringlussüsteem. Rattaringlust käsitletakse kombineerituna bussiliiklusega ühtse ühistranspordisüsteemina.
Turus on välja töötatud ning edukalt rakendatud ühistranspordi ning rattaringluse teenused.Eesmärgid


Parima kogemuse omandamine praktiliste näidete põhjal.
Koostöösidemete sõlmimine tulevaseks koostööks nii valdkonniti kui Euroopa Liidu ühisprojektide alusel.


Tegevused


Toimub kaks neljapäevast õppereisi Reykjavikki - Selfossi ning Turusse-Helsinkisse
Osalevad 8 linnamajanduse osakonna töötajat


Tulemused


Praktiliste kogemuste omandamise põhjal suureneb ametnike suutlikkus arendada ning parendada Tartu linna kommunaalteenuseid.
Sõlmitud koostöölepped võimaldavad osaleda Euroopa Liidu erinevates ühisprojektides ning hoida kokku Tartu linna eelarve kulu.


Maksumus


9 380 EUR

Tartu kohustused


4 100 EUR

Toetus


5 280 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Millise programmi / meetme raames


Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus
Linnamajanduse osakond

PartneridJuht


Marika Post

Algus- ja lõpptähtaeg


20.09.2018 - 09.12.2019

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord