Asi: Tartu Hansa Kooli 2018-2019 õa õppekäigud

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0152
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Hansa Kooli 2018-2019 õa õppekäigud
Registreeritud: 18.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis teoreetilised teadmised, õppekäikudel osalemine toetab noortel seoste tekkimist teooria ja praktika vahel. Tänapäeval sageli linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali reaalse ümbritseva eluga. Seetõttu on kooli poolt korraldatud regulaarsete õppekäikude toimumine väga oluline. Oluline on noortes kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
Projekti eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu õpilased teadvustavad säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid, looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid
protsesse ja elurikkust ning selle hoidmise põhimõtteid.


Eesmärgid


Õpilastes on kujunenud teadlik arusaam, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Noored õpivad teadlikult tundma Eesti loodust ning mõistavad keskkonna kasutuse põhimõtteid, väärtustavad meid ümbritsevad looduskeskkonda ning oskavad tasakaalustatult nii kasutada kui säilitada ja kaitsta meid ümbritsevat keskkonda.
Hansa kooli Hansapäevade nädala raames tutvustavad klassid läbitud õppeprogrammi teistele õpilastele tehes kokkuvõtte vastavalt enda fantaasiale (plakat, film, ettekanne, töötuba jne). Hansanädala looduspäeval on õpilastel võimalus külastada ka töötubasid, mida viivad läbi kooli vilistlased, lapsevanemad, spetsialistid. Õpetajate ja kaasõpilaste poolt valitakse juba mitmendat aastat järjest välja Hansa kooli kõige keskkonnateadlikum klass ja noori selles valdkonnas suunav ning innustav klassijuhataja.


Tegevused


Tartu Hansa Kooli õpilased võtavad osa kooliastmete kaupa erinevatest keskkonnaprogrammidest, mis toetavad kooli ainekavades läbitud teemasid. Programmide järgselt teevad õpilased õpitust kokkuvõtted teistele õpilastele esitamiseks Hansanädala raames (kas plakat, ettekanne, film, töötuba jne). Kogu eelnev tõstab Eesti kultuuriruumi elujõulisust, heaolu kasvu ja ühiskonna sidusust.


Tulemused


Hansa kooli Hansapäevade nädala raames tutvustavad klassid läbitud õppeprogrammi teistele õpilastele tehes kokkuvõtte vastavalt enda fantaasiale (plakat, film, ettekanne, töötuba jne). Hansanädala looduspäeval on õpilastel võimalus külastada ka töötubasid, mida viivad läbi kooli vilistlased, lapsevanemad, spetsialistid. Õpetajate ja kaasõpilaste poolt valitakse juba mitmendat aastat järjest välja Hansa kooli kõige keskkonnateadlikum klass ja noori selles valdkonnas suunav ning innustav klassijuhataja.


Maksumus


8 880 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 880 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkus

JuhtpartnerPartneridJuht


Liina Karolin-Salu

Algus- ja lõpptähtaeg


03.09.2018 - 28.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord