Asi: Õppevahendite soetamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0149
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õppevahendite soetamine
Registreeritud: 13.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu XI riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 20.02.2019.a


Eesmärgid


soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks


Tegevused


Õpilaste ettevalmistamine Tartu XI riigikaitseõpilaste laskimisvõistluseks


Tulemused


riigikaitseõpilane oskab käsitseda õhkrelva


Maksumus


2 790 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 790 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamine

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Uudo Limak

Algus- ja lõpptähtaeg


13.09.2018 - 24.12.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord