Asi: Tartu Kesklinna Kooli Erasmus+ koostööprojekt PaCo

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0147
Menetlev üksus: Tartu Kesklinna Kool
Vastutav töötaja: Kaire Varrik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kesklinna Kooli Erasmus+ koostööprojekt PaCo
Registreeritud: 12.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Kesklinna Kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta kestel vahetada kogemusi 5 erineva Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist.


Eesmärgid


Projekti käigus käsitletakse järgmisi teemasid: inimõigused, võrdõiguslikkus, keskkonna säästlikkus, kultuuripärand ja kodanikuks olemine, koostöö erinevate organisatsioonidega ning juhtimine ja otsuste tegemine.


Tegevused


Eesmärkide saavutamiseks võimaldatakse projektis osalejatel vahetada teadmisi, eksperimenteerida ja praktiseerida ning õpitakse teiste Euroopa koolide kogemustest.


Tulemused


Projekti tulemusena avaldatakse 2 temaatilist e-raamatut.


Maksumus


21 834 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


21 834 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Arhchimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ koostööprojekt PaCo

Juhtpartner


Arppen Koulu, Koulutie 3 D, Kitee, Finland

Partnerid


Archimedes SA

Juht


Kristi Paju

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord