Asi: Mobility For Vocational Education and Training (MOBVET)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0146
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Anni Küüsvek
Teised töötajad: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Mobility For Vocational Education and Training (MOBVET)
Registreeritud: 12.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti jooksul valmistatakse ette e-õppe kursus (6 ECTS ehk Euroopa kutsehariduse ainepunkti) kutsehariduse õpetajatele ja õpilastele enne rahvusvahelise õpirände toimumist. Projekti jooksul valmistatakse ette veebipõhine kursus (2018-2019) ning viiakse see läbi (2019-2020).


Eesmärgid


Projektil on 2 peamist eesmärki:
1. Luua funktsionaalne ja jätkusuutlik strateegiline partnerlus kutseõppe valdkonnas rahvusvahelistumise hõlbustamiseks.
2. Luua spetsiaalne rahvusvahelistumise õppeplatvorm – digitaalne keskkond, mis pakub kutseõppeasutustele tuge ja praktilist abi. See paindlik, interaktiivne ja kaasav koolitusmoodul edendab rahvusvahelist liikuvust.


Tegevused


Õpilaste ja õpetajate õpiränne on oluline kogemus, mille käigus tuleb väljuda oma igapäevasest keskkonnast ning kohaneda võõras kultuuriruumis. See on suurepärane võimalus arendada sotsiaalseid, kultuuride- ja inimeste vahelisi oskusi.
Projekti jooksul luuakse 6 ECTS e-õppe moodul, et toetada kultuurilist õppimist:
– Õpikultuur, töökultuuur (teoreetiline osa)
– Enda kultuuridevaheliste oskuste ja stereotüüpide peegeldus
– Kultuuriline teadlikkus võõrustaja riigi kohta
– Videod, milles õpirändes varasemalt osalenud õpilased ja õpetajad jagavad oma kogemusi
Tegevustega valmistatakse õpilasi ja õpetajaid ette kutsealaseks õpirändeks, arendades osalejate kultuuridevahelist pädevust enne rahvusvahelist õppimist, praktikat või tööle asumist.


Tulemused


Kutsehariduse õpilased ja õpetajad on paremini ette valmistatud töötamaks rahvusvahelises keskkonnas nii kodu- kui välisriigis. Projekt annab kutsekoolidele praktilise koolitusmooduli, mis toetab ja julgustab rahvusvahelist koostööd ja õpilaste/õpetajate õpirännet.


Maksumus


201 318 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


18 316 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes, Eesti

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 (rahvusvaheline koostööprojekt)

Juhtpartner


Tartu Ülikool

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus
2. University of Applied Sciences (Jyväskylä, Soome)
3. Vocational College Lappia (Tornio, Soome)
4. West Nottinghamshire College (Mansfield, Suurbritannia)
5. European Centre of Studies and Initiatives, CESIE (Palermo, Itaalia)
6. Acta Center/ Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala, ACTA (Oradea, Rumeenia)

Juht


Andrei Atškasov, Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2018 - 30.09.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord