Asi: Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna õppereisid Tamperesse ja Stavangeri

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0145
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Priit Kiilaspä
Teised töötajad: Piret Väljaots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna õppereisid Tamperesse ja Stavangeri
Registreeritud: 11.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna üheks peamiseks ülesandeks on kogukonna haavatavamate gruppide - eakate, puuetega inimeste ja laste – hoolekande ja tervishoiuteenuste ja -tegevuste planeerimine ja läbiviimine. Selleks, et meie teenuseid pidevalt ajakohastada on tarvis leida häid praktikaid ka välismaalt. Nii Soome kui ka Norra tugisüsteemid on olnud heaks näiteks, kuidas erinevaid tegevusi ja teenuseid võimalikult efektiivselt rakendada. Käesolevate õppereiside eesmärgiks on parimate praktikate vahetamine ja ülevaate saamine, kuidas toimub valdkonna tegevuste ja teenuste planeerimine, rahastamine, haldamine meie Põhjamaade partnerite juures.


Eesmärgid


Tampere ja Stavangeri omavalitsuste sotsiaaltööteenistuste külastamine, et tutvuda sealse tööga, mis puudutab eeskätt eakate ja puuetega inimestele (sh lapsed) pakutavate teenuseid ja tegevusi.


Tegevused


Õppereisid - Tampere, Soome Vabariik - 30.10-02.11.2018
Stavanger, Norra Kuningriik - märts/aprill 2019


Tulemused


Ülevaate saamine Tampere ja Stavangeri omavalitsuste tööst haavatavamate ühiskonnagruppidele (eakad, puuetega inimesed, lapsed) suunatud sotsiaal - ja tervishoiuteenuste korraldusest ja rahastamisest.
Õppereisid on abiks kogemuste ja teadmiste saamiseks. Pikem eesmaärk on parendada ja pakkuda Tartu linnas paremaid tugiteenuseid kõige haavatavamatele rühmadele; pakkuda igakülgset toetust pereliikmetele ja tugivõrgustikele; samuti parendada linnaasutuste pakutavate teenuste kvaliteeti (sh hooldekodud, päev hoolduskeskused).


Maksumus


11 148 EUR

Tartu kohustused


4 648 EUR

Toetus


6 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu avaliku halduse mobiilsusprogramm - https://www.norden.ee/et/meist/toetused/avaliku-halduse-mobiilsusprogramm

JuhtpartnerPartnerid


Tampere omavalitsus Soome Vabariigis,
Stavangeri omavalitsus Norra Kuningriigis

Juht


Priit Kiilaspä

Algus- ja lõpptähtaeg


12.09.2018 - 31.05.2019

Osakond


STO

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord