Asi: Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0144
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Andrus Reinmann; Priit Pruus
Tähtaeg: 31.07.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas
Registreeritud: 10.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Annelinna tänavavalgustuse taristu on tänaseks suures osas amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. Peamiselt möödunud sajandi 70-ndatel ja 80-ndatel aastatel rajatud valgustuse taristu on ebefektiivne ja avariiohtlik. Projekti raames rekonstrueeritakse Sõpruse puiestee ja Mõisavahe tänava vahelise piirkonna tänavavalgustus.


Eesmärgid


Projekti peamiseks eesmärgiks on saavutada märkimisväärne (kuni 70%) elektrienergia sääst tänavavalgustuses. Kaudsemaks eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni elektrienergia tootmises ja turvalise elukeskkonna loomine Tartu linna suurimale kogukonnale.


Tegevused


Projekti raames rekonstrueeritakse orienteeruvalt 875 valgustuspunkti.. Rekonstrueerimistööde käigus vahetatakse olemasolevad HPS- valgustid LED- valgustite vastu, uuendatakse valgustite postid ja kaabeldus.


Tulemused


Annelinna tänavavalgustus on täielikult rekonstrueeritud. Aastas säästetakse 370 MWh elektrienergiat.


Maksumus


2 008 837 EUR

Tartu kohustused


602 651 EUR

Toetus


1 406 186 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

Millise programmi / meetme raames


Ühtekuuluvusfond

JuhtpartnerPartneridJuht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


10.09.2018 - 31.12.2020

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord