Asi: Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna välipraktikumid 2019

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0140
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna välipraktikumid 2019
Registreeritud: 05.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite tundmaõppimine ja nende praktiline kasutamine; praktiliste tööde käigus kogutud materjali süstematiseerimine, tundmaõppimine ja õppematerjalide koostamine; bioloogi elukutsega seotud välitegevuste tutvustamine ning kõige selle käigus loodust ja elukeskkonda austava ning hoidva
käitumise kujundamine õpilastes


Eesmärgid


1. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on Eesti elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikuks, rakendades selleks teavitustööd ja edendades riiklikku õppekavasid toetavat keskkonnaharidust.
2. Teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduslikus elukeskkonnas, välibioloogias levinud meetodite tundmaõppimine ja nende praktiline kasutamine.
3. Praktiliste tööde käigus kogutud materjali süstematiseerimine, tundmaõppimine ja õppematerjalide koostamine.
4. Kõige eelneva käigus loodust ja elukeskkonda austava ning hoidva käitumise kujundamine õpilastes.


Tegevused


Viia läbi 10. ja 11. klasside loodussuuna õpilastele juunikuus 2019 bioloogia välipraktikumid Alam-Pedja looduskaitsealal. Välipraktikumides toimub teoreetiliste teadmiste kinnistamine looduses ja õppematerjalide valmistamine.


Tulemused


1. Koostatakse kõikide klasside õppetöös (peamiselt ökoloogia kursusel) kasutatavad erinevate ökosüsteemide herbaariumid ning putukakogu (erinevatel aastatel erinevad, mistõttu on kergem ökoloogias õpetada selgrootute osa looduses, toiduvõrgustikes).
2. Praktikal osalevad õpilased omandavad oskused loodust vaadelda ja uurida, jälgida muutusi selles, samas avastada looduse mitmekesisust ning tunnetavad selle olulisust.
3. Oskavad näha inimmõju erinevaid aspekte loodusele.


Maksumus


7 695 EUR

Tartu kohustused


3 847 EUR

Toetus


3 847 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprojektid

Juhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium

PartneridJuht


Saima Kaarna

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2019 - 30.09.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord