Asi: Erasmus+ projekt "There is no Planet B".

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0139
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ projekt "There is no Planet B".
Registreeritud: 03.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Maailmas kasvab ületarbimine, mis toob kaasa keskkonnaprobleeme ja inimeste võõrandumise ühiskonnast. Meil on ainult üks maailm ja noored inimesed peavad tuleviku väljakutsetega hakkama saama.


Eesmärgid


Õpilaste jätkusuutliku maailmatunnetuse kujundamine


Tegevused


1. Septembris 2018 toimub Saksamaal koordinaatorite kohtumine
2. 01.-05. oktoober 2018 toimub Belgias õpilaste kohtumine teemal keskkond
3. Veebruaris 20019 toimub Ungaris õpilaste kohtumine teemal urbaniseerumine
4. 13.-17. mai 2019 toimub Tartus õpilaste kohtumine teemal digimaailm


Tulemused


Õpilaste teadlikkuse suurenemine keskkonna ja maailma jätkusuutlikkuse teemadel


Maksumus


24 942 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


24 942 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komsjon, Erasmus+

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ strateegilise koostöö projekt hariduse valdkonnas (KA2)

Juhtpartner


Urspringschule Schelklingen
An der Schwäbischen Alb
Urspring 1
BADEN-WÜRTTEMBERG
89601, DEUTSCHLAND

Partnerid


Saksamaa, Šotimaa, Belgia, Ungari ja Eesti

Juht


Aare Ristikivi

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.10.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord