Asi: Helika ja Sass nutikalt tegutsema

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0138
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Helika
Vastutav töötaja: Tiina Kivisalu
Tähtaeg: 14.12.2018
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Helika ja Sass nutikalt tegutsema
Registreeritud: 31.08.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Vajadus rikastada õpetajate teadmisi digimaailma uuenduste ja võimalustega ning aidata luua seoseid nende kasutamiseks teistes ainevaldkondades.


Eesmärgid


Õpetaja omab tänapäevaseid digipädevusi ja oskab kasutada erinevaid IKT vahendeid õppetöö mitmekesistamiseks ja huvi loomiseks. Jätkub järjepidev koostöö kahe lasteaia pedagoogide enesetäiendamisel ja kogemuste ning parimate praktikate jagamisel. Nii Tartu Lasteaed Helika kui Tartu Lasteaed Sass on koostööpartnerid Tartu Ülikoolile. Praktikabaasidena ja Tartu Lasteaed Helika ka Innovatsioonikoolina on avatud uuendustele ja on valmis jagama oma teadmisi ja oskusi õpetajateks õppijatele.


Tegevused


Koolitused ja seminarid


Tulemused


Õpetajatel on teadmised erinevatest rakendustest. Õpetajad on omandanud oskused kasutada õpitegevustes Blue Boti, Dach ja Dot roboteid.


Maksumus


2 104 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

ToetusKellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Helika

Partnerid


Tartu Lasteaed Sass

Juht


Tiina Kivisalu

Algus- ja lõpptähtaeg


27.08.2018 - 30.09.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord