Asi: Digitaalse õppevara arendamine Tartu KHK-s

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0136
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Digitaalse õppevara arendamine Tartu KHK-s
Registreeritud: 27.08.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on tõsta õppe kvaliteeti Informatisooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning tehnika, tootmise ja ehituse erialadel läbi kaasaegsete digilahenduste kasutuselevõtu kutseõppes.
Projekti tulemusena soetatakse ning võetakse kasutusele Tartu KHK-s uuenduslikud õppevaralahendused, mis võimaldavad minimaalsete kuludega simuleerida reaalset töömaailma olukorda ning mida saavad kasutada võimalikult paljud õpilased oma õppetöös.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on tõsta õppe kvaliteeti Tartu KHK informatsiooni- ja
kommunatsioonitehnoloogia ning tehnika, tootmise ja ehituse valdkondade erialadel
läbi kaasaegsete digilahenduste kasutuselevõtu ning muutuva õpikäsituse
rakendamise kutseõppes.


Tegevused


Riigihanke läbiviimine IKT ja tehnika valdkonna õppetöös vajalike simulaatorite soetamiseks. Riigihanke ettevalmistamine, SA Innove juures nõustamine, partnerite leidmine, hankelepingute sõlmimine, seadmete tarne ja paigaldamine õppeklassidesse.


Tulemused


Projekti tulemusena soetatakse ning võetakse kasutusele Tartu KHK tehnika,
tootmise ja ehituse ning IKT erialade õppekavu toetavad uuenduslikud
õppevaralahendused, mis võimaldavad minimaalsete kuludega simuleerida reaalset
töömaailma olukorda ning mida saavad kasutada võimalikult paljud õpilased oma
õppetöös. Projekti tulemusena arenevad õpilaste digipädevused ja kutseõpetajate
erialased digioskused, kes saavad väljaõppe digilahenduste kasutamiseks õppetöös.


Maksumus


422 605 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


422 605 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite
arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja
ühiskasutuse korraldamine (1.3.1)

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

PartneridJuht


Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2018 - 31.03.2019

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord