Asi: Eramus+ agentuuride korraldatud seminaril osalemine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0135
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Pille-Riin Meikop
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Eramus+ agentuuride korraldatud seminaril osalemine
Registreeritud: 27.08.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekäik Soome annab olulise sisendi kooli juhtimistasandil- kuidas võiksime meie suunata oma kooli arenguid ja tööprotsesse nii juhtkonna kui õppetoolide tasemel selliselt, et nii õpilastel kui õpetajatel oleks koolis võimalikult hea.


Eesmärgid


Seminrail osalemise eesmärk on saada ülevaade Soome haridussüsteemist, kus "less is more".


Tegevused


Leida uusi ideid, kuidas vähendada laste koolistressi ja suurendada koolirõõmu, tutvuda Soome õpetajakoolituse parimate praktikatega ning eestvedamise heade näidetega.


Tulemused


Rakendada õpitut Tartu Herbert Masingu Koolis.


Maksumus


465 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


465 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+

Juhtpartner


Archimedes SA

PartneridJuht


Siim Värv

Algus- ja lõpptähtaeg


30.09.2018 - 04.10.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord