Asi: Tartu Lasteaed Sass elab loodusega kooskõlas

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0134
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Sass
Vastutav töötaja: Lea Laumäe
Tähtaeg: 11.06.2019
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Sass elab loodusega kooskõlas
Registreeritud: 27.08.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonnateadlikkuse projekt lastele


Eesmärgid


Laps mõistab ja tunnetab maailma terviklikult. Tunneb taimi, teab kuidas toimib toiduahel, märkab nähtusi mis toimuvad looduses. Õpime mesilaste vajalikkust looduses, nende käitumist, erinevaid tegevusi, eluviisi ja elupaiku. Laps käitub loodust hoidvalt, säästvalt. Toetada keskkonnateadlikkust.


Tegevused


Erinevad õppekäigud looduskoolidesse, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutusse õppeprogramm "Päevakoer", RMK Kiidjärve külastuskeskusesse ja Elistvere RMK looduskeskusesse "Mõned suured loomariigist"programmi.


Tulemused


Laste teadlikkus suureneb, nad saavad algteadmisi looma, linnu ja putuka liikidest, teab kuidas nendesse suhtuda ja loodust säästa.


Maksumus


2 257 EUR

Tartu kohustused


30 EUR

Toetus


2 227 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Sass

PartneridJuht


Regina Kullamaa

Algus- ja lõpptähtaeg


27.08.2018 - 11.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord