Asi: Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVT) 2018/2019 Tartu Noorsootöö Keskuses

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0132
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Grete Sarap
Teised töötajad: Heilika Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVT) 2018/2019 Tartu Noorsootöö Keskuses
Registreeritud: 24.08.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


20. augustist 2018 kuni 19. juuli 2019 tegutseb Tartu Noorsootöö Keskuses Euroopa vabatahtliku teenistuse raames noor itaallane Stefano Berka, kes viib iganädalaselt lastele ja noortele läbi:
1) Itaalia köögi kokaklubi
2) Praktilised itaalia keele tunnid

Lisaks viib ta läbi vähemalt 2 enda projekti:
3) Itaalia kultuuri tutvustamine
4) Muusikasündmus/ Kitarri töötuba

Itaalia kultuuri tutvustamine toimub aasta vältel vastavalt itaalia kultuuri kalendri tähtpäevadele. Projekti jooksul valmivad tegevustest koostöös noortega mitmed videoklipid ja pildid, mis lähevad üles Lille Noortekeskuse facebooki lehele.

Selles projektis rakendame kaasavat noorelt noorele meetodit, mis suurendab noortes tolerantsi ning aitab neil mõista endast esmapilgul väga erinevaid inimesi.
Koos tegutsedes ja luues ning üksteise keeli õppides otsime vastuseid sellistele küsimustele nagu: mille poolest me erineme? mille poolest sarnaneme? mis teeb minust minu? kuhu ja kuidas ma kuulun?


Eesmärgid


Mitmekesistada Tartu noorte vaba aja tegevusi, pakkudes neile võimalust õppida itaalia keelt ja tutvuda itaalia kultuuriga; õppida kitarri ja lugude kirjutamist ning panna end proovile itaalia köögi toitude valmistamises.

Arendada Tartu noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö võimekust ja kinnistada Euroopa vabatahtliku teenistuse liini järjepidevust Tartus, Tartu Noorsootöö Keskuses.

Väärtustada mitteformaalset õpet (noortepass ja 8 võtmepädevuse meetodeid kasutades).

Edastada noortele Euroopalikke väärtus (tolerantsus, sallivus jms).

Säilitada ja tõsta Tartu noorsootöö kvaliteeti.


Tegevused


Ettevalmistav etapp - 12. veebruar 2018 - 16. august 2018
Vabatahtliku ja saatva organisatsiooni leidmine, taotluse esitamine SA Archimedese Noorteagentuurile, reisi organiseerimine, ettevalmistused vabatahtliku tulekuks, vabatahtlikule mentori leidmine jms.

Projekti teostamise I etapp - 20. august 2018 - 30. september 2018
Tutvumine eesti kultuuri ja kohaliku kogukonnaga, keelekursustel ja erinevatel sündmustel osalemine, tegevuste läbiviimine noortetoas koos noorsootöötajaga.

Projekti teostamise II etapp - 1. oktoober 2018 - 19. juuli 2019
Vabatahtlik viib Tartu Noorsootöö Keskuses läbi erinevaid tegevusi ja sündmusi, abistab noorsootöötajat noorte vabaaja tegevuste ja mitteformaalse õppe organiseerimisel, õpib tundma eesti keelt ja kultuuri, tutvustab oma maad ja kultuuri. Igapäevaselt tegutseb vabatahtlik Lille Noortekeskuses, kuni kuus tundi päevas koos noorsootöötajaga.

Projekti kokkuvõtted - 20. juuli 2019 - 31. august 2019
Projekti analüüs, fotomaterjali kokkuvõte vabatahtliku kogemusest Lille Noortekeskuse facebooki lehel, aruande koostamine.


Tulemused


See projekt mitmekesistab Tartu noorte vaba aja tegevuste võimalusi. Noortel on võimalus õppida itaalia keelt ja tutvuda itaalia kultuuriga; õppida improviseerimist ning lugude kirjutamist, panna end itaalia köögi toitude valmistamises proovile;

Projekt arendab Tartu noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö võimekust ja kinnistab Euroopa vabatahtliku teenistuse liini järjepidevust Tartus, Tartu Noorsootöö Keskuses.

Projekti lõpus väljastab Lille Noortekeskus Stefano Berkale noortepassi, mis on mitteformaalse õppe tunnustamise vahend ja kajastabStefano 11 kuulist õpiprotsessi Euroopa Komisjoni kinnitatud 8 võtmepädevuse raamistikus.

Tartu noored on tolerantsemad ja suhtuvad mõistvalt endast erinevatesse inimestesse.

Kõik see aitab säilitada ja tõsta Tartu noorsootöö kvaliteeti,


Maksumus


7 645 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 645 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes Noorteagentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA1

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kristiin Vink

Algus- ja lõpptähtaeg


24.08.2018 - 31.08.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord