Asi: Tartu Lasteaia Ristikhein projekt "Ristikheina lapsed õpivad metsas, talus, muuseumis ja erinevatel loodusradadel".

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0130
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaia Ristikhein projekt "Ristikheina lapsed õpivad metsas, talus, muuseumis ja erinevatel loodusradadel".
Registreeritud: 23.07.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Lapsed külastavad erinevaid talusid ja läbivad giidi juhendamisel õppeprogramme muuseumites ja sihtasutustes.


Eesmärgid


Saadud tajukujutlused kaladest ja loomadest kinnistavad laste teadmisi ja annavad uusi teadmisi. Projekti tulemusel oskavad lapsed paremini jutustada, reaalsemaid pilte joonistada ja nähtut tegelikkust oma mängudesse lülitada.


Tegevused


Külastatavd kohad. Võrtsjärve Järvemuuseum, VVV SA, Elistvere loomapark, Roosu talu, Jääaja Keskus, Sinialliku loodusrada Viljandimaal.


Tulemused


Erinevate programmide läbimide, looduses tegutsemine rikastavad linnalaste teadmisi.


Maksumus


2 365 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 365 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm

JuhtpartnerPartneridJuht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 30.06.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord