Asi: Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2018/2019 õppeaastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0128
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2018/2019 õppeaastal
Registreeritud: 06.07.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Gümnaasiumiõpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku käitumismudeli kujunemist, mis omakorda loob võimaluse Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks


Eesmärgid


Koolis õpitu teadmiste ja uute teadmiste omandamine ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega


Tegevused


Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilastele on kavandatud õppeaastaks 2018/2019 õppekäigud Saadjärve
Looduskooli ja Tartu Loodusmajja, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi keskkonnasäästlikest tarbimisharjumustest, jätkusuutlikust arengust ja ökoloogilisest tasakaalust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetodite käigus.


Tulemused


Loodushariduslikud õppeprogrammid aitavad luua seoseid, mõistmaks elukeskkonnas toimuvaid protsesse ja seoseid, ökoloogilise tasakaalu ja säästva arengu põhimõtteid, hinnata keskkonnamõjusid ja inimtegevuse mõju keskkonnale. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku käitumismudeli kujunemist, mis omakorda loob võimaluse Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks


Maksumus


7 010 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 010 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium

PartneridJuht


Saima Kaarna

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2018 - 30.09.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord