Asi: Tänavakunsti valikkursus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0127
Menetlev üksus: Tartu Lastekunstikool
Vastutav töötaja: Piret Viirpalu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tänavakunsti valikkursus
Registreeritud: 26.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tänavakunsti valikkursuse läbiviimiseks gümnaasiumile ja huvikoolile vajaliku ventilatsiooniga ruumi/kunsti kasvulava loomiseks hangitakse kasvuhoone


Eesmärgid


Tänavakunsti valikkursuse jaoks vajaliku lisaruumi loomine, sellest pilkupüüdva kunstiobjekti kujundamine


Tegevused


Projekti tegevused algavad 2018. aasta kevad-suvel vajalike vahendite
hankimisega nii õpikeskkonna loomisega. 2018. a augustis tehakse
kõik vajalikud ettevalmistused - paigaldatakse "kunsti kasvulava" e
kasvuhoone koos kõigi vajalike tarvikutega. Tänavakunsti kursused
toimuvad perioodil 2018. september - november ning jätkuvad tänu
loodud tingimustele järgmistel kuudel ja õppeaastatel.


Tulemused


Uued võimalused kunstiõppeks, pilkupüüdev kunstiobjekt Tartu linnaruumis


Maksumus


2 436 EUR

Tartu kohustused


502 EUR

Toetus


1 934 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöökeskus

Millise programmi / meetme raames


Varaait Vol 14

Juhtpartner


Tartu Lastekunstikool

PartneridJuht


Piret Viirpalu

Algus- ja lõpptähtaeg


26.06.2018 - 01.11.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord