Asi: Kompositsiooniõppe tarkvara

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0126
Menetlev üksus: Tartu Lastekunstikool
Vastutav töötaja: Piret Viirpalu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kompositsiooniõppe tarkvara
Registreeritud: 26.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Kujundustarkvara programmide kasutamine kompositsiooniõppes


Eesmärgid


Mitmekülgse ja kaasaegse kunstiõppe pakkumine professionaalse kujundustarkvara toel


Tegevused


Üks enamlevinud programmidest, mida kasutatakse kujunduste loomiseks ja korrigeerimiseks on Adobe Illustrator.
Käeoleva projetki toel soetatud programmi litsentsid võimaldavad
neid programme kasutada väga erinevate kunstikursuste raames.
Seeläbi luuakse osalevatele noortele väga head eeldused
edasiõppimiseks ning professionaalsesse kogukonda lülitumiseks


Tulemused


Kaasaegne ja professionaalne kompositsiooniõpe


Maksumus


1 920 EUR

Tartu kohustused


399 EUR

Toetus


1 521 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöökeskus

Millise programmi / meetme raames


Varaait Vol 14

Juhtpartner


Tartu Lastekunstikool

PartneridJuht


Piret Viirpalu

Algus- ja lõpptähtaeg


26.06.2018 - 01.11.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord