Asi: Kompositsioon looduses ja kunstis

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0123
Menetlev üksus: Tartu Lastekunstikool
Vastutav töötaja: Piret Viirpalu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kompositsioon looduses ja kunstis
Registreeritud: 22.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Kompositsiooniõppe lõimimine loodus- ja tehnoloogiavaldkonnaga läbi mikroskoopide kasutamise kunstiõppes


Eesmärgid


Mikroskoopide kasutamine kompositsioonikursuse õppetöös eesmärgiga lõimida kunsti, teadust ja tehnoloogiat, võimaldada õppijatel end ümbritsevat keskkonda sügavamalt tundma õppida, seostada bioloogia ja keemia valdkondi igapäevaeluga ning õppida hindama meid ümbritseva elu mitmekesisust ja ilu.


Tegevused


Projekti kaudu pakutakse Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Lastekunstikooli õpilastele võimalust saada osa unikaalset elamustepõhisest ning kunsti- ning loodus- ja tehnoloogiavaldkondi lõimivast kunstiõppest.


Tulemused


Projekti raames on soetatud õppevahendid, mis võimaldavad pakkuda unikaalset ning elamustepõhist kunsti- ning loodus- ja tehnoloogiavaldkonna lõimumist kunstiõppes.


Maksumus


3 774 EUR

Tartu kohustused


755 EUR

Toetus


3 019 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Varaait vol 14

Juhtpartner


Tartu Lastekunstikool

Partnerid


Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Miina Härma Gümnaasium

Juht


Piret Viirpalu

Algus- ja lõpptähtaeg


22.06.2018 - 01.11.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord