Asi: Fonogrammide valmistamise tarkvara soetamine Tartu II Muusikakooli helistuudiosse

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0121
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Fonogrammide valmistamise tarkvara soetamine Tartu II Muusikakooli helistuudiosse
Registreeritud: 19.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Fonogrammide valmistamise tarkvara soetamine Tartu II Muusikakooli helistuudiosse


Eesmärgid


Võimalus ise valmistada helistuudios fonogramme õppetöö jaoks


Tegevused


Fonogrammide valmistamine


Tulemused


Mitmekesistab muusikaõpet


Maksumus


1 199 EUR

Tartu kohustused


506 EUR

Toetus


693 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Varaait vol 14

Juhtpartner


Tartu II Muusikakool

PartneridJuht


Aile Parmsoo

Algus- ja lõpptähtaeg


19.06.2018 - 15.11.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord