Asi: Miina Härma Gümnaasiumi Tartu Loodusmaja ja TÜ Loodusmuuseumi aktiivõppeprogrammides osalemine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0120
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Miina Härma Gümnaasiumi Tartu Loodusmaja ja TÜ Loodusmuuseumi aktiivõppeprogrammides osalemine
Registreeritud: 18.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse


Eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste teadmisi keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutliku arengu teemal.


Tegevused


Õppekäigud õpilastele


Tulemused


Keskkonnateadlikkuse tõus ja jätkusuutliku arengu mõistmine õppekava kontekstis


Maksumus


2 200 EUR

Tartu kohustusedToetus


2 200 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm (KP)

JuhtpartnerPartneridJuht


Anne Laius, MHG bioloogiaõpetaja

Algus- ja lõpptähtaeg


13.06.2018 - 31.12.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord