Asi: Tartu noorte töömalev 2018

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0119
Menetlev üksus: Anne Noortekeskus
Vastutav töötaja: Kristel Kolberg
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson; Raili Koort
Tähtaeg: 30.09.2018
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu noorte töömalev 2018
Registreeritud: 17.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu noorte töömalev on suvine õppetöö väline tegevus, mida pakutakse kahte vanusegruppi jaotatuna 13-14- ja 15-19-aastastele noortele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu linn.


Eesmärgid


Tartu noorte töömaleva peamiseks eesmärgiks on, et noored saavad malevas osalemise kogemuse läbi arendada tööharjumusi ning omandada hilisemaks tööeluks vajalikke oskusi. Peale malevavahetuse läbimist on noored teadlikumad tööohutusest ja -seadustest. Samuti saavad noored arendada oma oskusi läbi mitmekülgsete ja arendavate ühistegevuste.


Tegevused


2018. aastal toimuvad malevarühmad 13-19-aastastele noortele. Suvel toimuvad linnasisesed rühmad 13-14- ja 15-19-aastastele ja linnavälised ehk ööbimisega rühmad 15-19-aastastele noortele. Noored saavad valida 21 linnasisisese ja 9 linnavälise rühma vahel. Kokku on malevakohti 401.
Linnasisesed rühmad toimuvad vahemikus 13.juuni-5.august ja linnavälised rühmad 24.juuni-8.august. Linnasiseste malevarühmade päevi on kokku 4003 ja linnaväliste rühmade päevi 2065. Kokku 6068 malevapäeva.


Tulemused


Projekti Tartu noorte töömalev 2018 peamiseks eesmärgiks on, et noored on läbi malevas osalemise kogemuse saanud arendada tööharjumusi ning on omandanud hilisemaks tööeluks vajalikke kogemusi. Peale malevavahetuse läbimist on noored teadlikumad tööohutusest, -seadustest. Ühtlasi on noored saanud arendada oma meeskonnatöö oskusi läbi mitmekülgsete ja arendavate ühistegevuste.


Maksumus


184 587 EUR

Tartu kohustused


134 236 EUR

Toetus


50 351 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Koondprojekt  „Noortemalevad 2018“

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kristel Kolberg

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2018 - 30.09.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord