Asi: Ilmatsalu kooli loodusõppeprogrammid 2018-19. õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0117
Menetlev üksus: Tartu Linnavalitsus
Vastutav töötaja: Anu Köidam
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ilmatsalu kooli loodusõppeprogrammid 2018-19. õppeaastal
Registreeritud: 15.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Taotletav toetus on mõeldud Ilmatsalu kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.


Eesmärgid


Õppeprogrammide eesmärkideks on toetada järgmisi tegevusi: et õpilased mõistaksid looduses toimuvaid protsesse, õpiksid tundma elurikkust, oskaksid seostada loodust ning inimühiskonda ja mõistaksid säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid.


Tegevused


Erinevad õppekäigud loodusesse.


Tulemused


Tutvumise järel koostatakse ettekandeid kaasõpilastele ning kirjutatakse jutukesi/artikleid kooli kodulehele


Maksumus


1 573 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 573 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm - Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Ilmatsalu Põhikool

PartneridJuht


Anu Köidam

Algus- ja lõpptähtaeg


15.06.2018 - 12.12.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord