Asi: Õpirände projekt

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0114
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Krõll
Vastutav töötaja: Ludmilla Liivak
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpirände projekt
Registreeritud: 14.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesolev projekt on koostatud eesmärgiga pakkuda õpetajatele võimalust nii professionaalseks kui ka isiklikuks arenguks. Projektis ette nähtud koolitused annavad oskusi toime tulla stressiga, arendavad inglise keelset väljendusoskust, tutvustavad erinevaid alternatiivseid ja loovaid õppemeetodeid ning ITK vahendeid ja õpetavad nende töösse integreerimise võimalusi.


Eesmärgid


Õpetajad peaksid oskama integreerida uusimaid infotehnoloogilisi vahendeid oma igapäevastesse õppetegevustesse lastega. Samuti tuleb õpetajatel täiendada oma kogemustepagasit alternatiivsete ja loovate õppemeetoditega.
Õpetaja peab olema osav suhtleja nii laste kui lapsevanematega, oskama lahendada konflikte ja olema igapäevaselt aktiivne tegutseja. Õpetaja töö nõuab pidevat emotsionaalset ja sotsiaalset suhtlemist ning oskust tulla toime erinevate, ka stressirohkete, situatsioonidega.


Tegevused


15-21.10. 2018, Rethymnon, Kreeta. Koolitus "ICT and collaborative creativity towards the classroom of 21th century: from theory to practice", kus õpetajad saavad juurde teadmisi erinevates ITK vahenditest ja nende õppetöösse kaasamise võimalustest ning saavad juurde teadmisi loovatest õppemeetoditest - pedagoogiline teater ja tants, maakunst.
Pärast koolitust, hiljemalt 31.10, koolituse tagasiside andmine juhtkonnale ja osalejate aruande esitamine.
17.-23.03.2019, Tenerife, Hispaania. Koolitus "Stress management for teachers and education staff", kus õpetajad saavad juurde teadmisi ja paraktilisi võtteid, kuidas stressiga toime tulla. Pärast koolitust, hiljemalt 31.03, koolituse tagasiside andmine juhtkonnale, osalejate aruande esitamine


Tulemused


"ICT and collaborative creativity towards the classroom of 21th century: from theory to practice": õpetajad teavad erinevaid liitreaalsuse äppe, mis toetavad loovust ja aktiivset õpet; teavad erinevaid meetodeid ja programme, kuidas luua digitaalseid jutte/animatsioone; on teadlikud võimalustest integreerida õppetegevustesse maakunsti; teavad, mis on pedagoogiline teater ja kuidas seda oma töös õppemeetodina kasutada; saavad juurde parimaid praktilisi teadmisi, kuidas integreerida ITK vahendeid kunstitegevustesse; teavad mis on tantsu pedagoogika ning oskavad seda oma töös kasutada; areneb koostöö ja suhtlemisoskus.
"Stress management for teachers and education staff": õpetajatel areneb oskus, kuidas ennetada ja toime tulla tööalase ja ka isikliku elu stressiga; õpetaja oskab märgita stressiga seonduvaid käitumismustreid temas endas; teab stressiga toimetuleku tehnikaid ja võtteid; teab, kuidas kasutada stressiga toimetuleku võtteid tööga seonduvates situatsioonides; oskab vähendada laste ja töötajate ärevust läbi rahunemis- ja visualiseerimistehnikate; saab juurde teiste kogemusi, mõtteid ja võtteid, kuidas tulla toime stressirohkete situatsioonidega tööl.


Maksumus


10 904 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


10 904 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA 101 - kooli töötajate õpiränne

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Krõll

PartneridJuht


Piret Koiduaru

Algus- ja lõpptähtaeg


03.09.2018 - 02.09.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord