Asi: Ilmatsalu noored loodusõppepäeval Pärnumaal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0112
Menetlev üksus: Ilmatsalu Põhikool
Vastutav töötaja: Anu Köidam
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ilmatsalu noored loodusõppepäeval Pärnumaal
Registreeritud: 13.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Taotletav toetus on mõeldud Ilmatsalu kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.


Eesmärgid


Erilist tähelepanu pööratakse õppepäeval mere säästvale arengule ja keskkonnakaitsele.


Tegevused


Õppepäeval tutvustakse Läänemere Liivi lahe taimestikku, loomastikku, kalu ja linde. Lisaks saadakse teadmisi rannarahva elust ja merendusega seotud elukutsetest..Kevadel sõidavad õppepäevale 5. ja 6. klassi õpilased, sügisel 8. ning 9. klassi õpilased.


Tulemused


Tutvumise järel koostatakse ettekandeid kaasõpilastele ning kirjutatakse jutukesi/artikleid kooli kodulehele.


Maksumus


1 232 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 232 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm - Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Ilmatsalu Põhikool

PartneridJuht


Anu Köidam

Algus- ja lõpptähtaeg


28.06.2018 - 31.10.2018

Osakond


HO allasutus Ilmatsalu Põhikool

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord