Asi: Vanus ei peaks olema piiranguks: eakatele digipädevuste õpetamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0107
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Mai Põldaas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Vanus ei peaks olema piiranguks: eakatele digipädevuste õpetamine
Registreeritud: 30.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Inimestel on olemas esmased digipädevused, kuid napib teadmisi ja oskusi spetsiifilisemate e-teenuste kasutamisel (sotsiaalteenused, e-tervishoid jne). Raamatukogudel on juba aastate pikkune kogemus digipädevuste õpetamisel, kuid hetkel ollakse omamoodi ristteel: mis ja kuidas edasi. Osalevatel partneritel on igaühel erienev kogemus, mis on väärt kolleegidega jagamist ja vahetamist.


Eesmärgid


Parendada projektis osalevate institutsioonide potentsiaali digipädevuste õpetamisel eakatele. Kõik osalejad jagavad oma häid kogemusi ja paremaid praktikaid, kuid ka tehtud vigu.


Tegevused


Toimub 4 ühe nädala pikkust kokkusaamist (septembris 2018 Eestis Tartus ja Pärnus, detsembris 2018 Soomes Tamperes, märtsis 2019 Norras Bergenis ja mais 2019 Leedus Vilniuses ja Utenas). Kokkusaamiste raames tutvustatakse oma riigi e-teenuseid ja kuidas neid oma inimestele õpetatakse ning viiakse läbi näidistunnid. Korraldatakse õppekäigud raamatukogudesse, koolituskeskustesse ja eakate päeva- ning hooldekodudesse.


Tulemused


Kõik projektis plaanitud ettevõtmised toimuvad vastavalt kavandatule. Projekti osapoolte vahel tekib koostöö ja sellest sünnib edasisi plaane järgmisteks koostöödeks. Osalejad on tuttavad partnerriikide e-teenustega. Osalejad on teadlikud, kuidas toimib täiskasvanuhariduse korraldus ja millised õpetamisviisid on kasutusel partnerriikides. Omatakse osaluskogemust partnerite poolt läbiviidud avatud tundides. Värsked ideed ja kogemused paremate koolituste pakkumiseks oma organisatsioonides kodumaal.


Maksumus


26 715 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


26 715 EUR

Kellele taotlus esitatakseMillise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Linnaraamatukogu

Partnerid


Pärnu Keskraamatukogu, Tammiste Hooldekodu, Tampere Linnaraamatukogu ja Täiskasvanute Koolituskeskus, Utena Third Age University, Vilniuse Linnaraamatukogu, Hordalandi Maakonnaraamatukogu

Juht


Mai Põldaas

Algus- ja lõpptähtaeg


02.07.2018 - 28.06.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord