Asi: Toetuse saamine 3D printeri soetamiseks

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0105
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Toetuse saamine 3D printeri soetamiseks
Registreeritud: 30.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppevahendite puudus valikkursuse 3D printimine ja modelleerimise läbiviimiseks


Eesmärgid


3D printeri soetamine


Tegevused


Ainekava täiustamine õppevara lisandumisel


Tulemused


Koolile on ostetud 3D printer


Maksumus


732 EUR

Tartu kohustusedToetus


732 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium

PartneridJuht


Heivo Kikkatalo

Algus- ja lõpptähtaeg


29.05.2018 - 28.05.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord