Asi: Proge Tiiger

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0103
Menetlev üksus: Tartu Kroonuaia Kool
Vastutav töötaja: Tiit Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Proge Tiiger
Registreeritud: 29.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projektiga soetatakse 3D printer ja Blue-Bot robotite valik täiendamaks digiõppevara


Eesmärgid


Arendada laste teadmisi ja äratada huvi Loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnas


Tegevused


3D printimine ja robotite kasutus õppetöös (tegevuste põhjalik ülevaade on tegevuskavas)


Tulemused


Õpilased on omandanud baasteadmised Robotite tööst ja kasutus valdkondadest, õpilastel on nägemus tootmis protsessidest ja nende etappidest.


Maksumus


1 834 EUR

Tartu kohustused


275 EUR

Toetus


1 559 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HITSA

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018

Juhtpartner


Tartu Kroonuaia Kool

Partnerid


HITSA

Juht


Viljar London

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2018 - 31.08.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord