Asi: Kaunid kunstid digimaailmas

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0101
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Reelika Lodjak
Teised töötajad: Grete Sarap; Helje Jõgi; Raili Koort; Reelika Lodjak
Tähtaeg: 22.01.2019
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kaunid kunstid digimaailmas
Registreeritud: 28.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Lille Noortekeskuse tegevustes osaleb palju noori, kes on väga huvitatud tehnikast ning videograafiast (sh videode tegemine ja fototöötlus). Antud hetkel puuduvad Lille Noortekeskusel vahendid, mis võimaldaksid noortekeskuse poolt korraldatavatel sündmustel kvaliteetselt jäädvustada toimuvat. Igal aastal korraldab noortekeskus Tartu Kooliteatrite Festivali, Tartu Karlova päevade raames laata ja ülelinnalist lastekaitsepäeva, samuti osaletakse Tarkusepäeval ning paljudel väliüritustel. Noored on vabatahtlikutena alati abis pildistamisel ning videote tegemisel. Siiani on noored kasutanud oma isiklike, noorsootöötajate isiklike ning vahel Anne noortekeskuse peegelkaameraid. Seda nii väliüritustel, kui ka rahvusvahelistes projektides. Noortega arutledes, mida Lille Noortekeskusel kõige rohkem vaja võiks minna, et noored saaksid oma loomingulisust väljendada, selgus, et puudu on peegelkaamerad ning erinevad objektiivid. Projekti sisu ja vajalike vahendite nimekiri on koostatud noorte poolt, kes juba omavad algteadmisi kaamerate kasutamisel ning fotode töötlemisel.
Projekti ajakava ning sisu on kokku pandud vastavalt noorte vajadustele ning seostatud noortekeskuse poolt korraldatavate üritustega. Projekti on kaasatud MTÜ Just Tants, kes rendib ruume Lille noortekeskuses ning kelle huvi on, et projekti lõpuks valmiks loominguline/alternatiivne film tantsukunsti kohta. Film valmib projekti lõpuks ning seda on võimalik näha nii Lille Noortekeskuse kodulehel, kui partnerite kodulehel. Koostöös projekti teise koostööpartneri MTÜ Spark Makerlabiga korraldab Lille Noortekeskus noortele suvel (26.07.18-27.07.2018) antud vahenditega keelelist kümblust võimaldava ööbimisega väljasõidu (koostöös vene keelt emakeelena kõneleva noorega). Programmi on osalema oodatud kõik foto- ja video huvilised noored ning see on noortele tasuta. Projekti kolmas IKT partner on OÜ Nordic Digital, kes pakub meile nõustamist ning on juba teinud pakkumise vajalikele vahenditele. Samuti aitab meil seadistada fotostuudio ja kaamerad.


Eesmärgid


Projekti põhieesmärgiks on noorte digipädevuse arendamine ning uute noorte kaasamine Lille Noortekeskusesse tegevustesse. Noortekeskuse tegevused on tänu projektile mitmekesisemad ning noored on rohkem kaasatud tegevuste läbiviimisesse. Noored panustavad iseenda loomingulisse arengusse läbi mitteformaalse õppe. Projekti tulemusena saavad vähemalt 20 noort teadmised ja kogemused, kuidas luua teha kvaliteetseid fotosid ja videosid ning neid monteerida ja töödelda.


Tegevused1. Fototehnika seadistamine - 24.07.2018 - Nordic Digital OÜ ja Tartu Noorsootöö Keskus
2. Ööbimisega väljasõit “Minu kaunis Tartu” pildistamine peegelkaamerate ja droonidega - 25.07-27.07.2018 - Tartu Noorsootöö Keskus, MTÜ Spark Makerlab, MTÜ Just Tants
3. Stuudiofotod (Stuudiofotosid oleme veelgi teinud, näiteks tegime töötajatele uksesiltide jaoks pilte ning on olnud veel teisigi väiksemate gruppidega ja eksprompt pildistamisi) - 02.08.2018
Tartu Noorsootöö Keskus
4. Erasmus+ noortevahetus "Kuidas olla tark veetarbija?" 05.-12.08.2018 Tartu Noorsootöö Keskus
5. Fototehnika nummerdamine ja laenutamise juhendi koostamine 23.08 ja 12.10.2018 Tartu Noorsootöö Keskus
6.Tarkusepäev "Targalt Teele" - 01.09.2018 - MTÜ Just Tants, MTÜ Spark Makerlab, Tartu Noorsootöö Keskus
7. Fotokoolitus -19.09.2018 Tartu Noorsootöö Keskus
8. Fototarvikute laenutus noortega töötavale inimesele 9.-12.10.2018 Tartu Noorsootöö Keskus, Miina Härma Gümnaasium
9. Koolivaheaja programm - 24.-26.10.2018 Tartu Noorsootöö Keskus
10. Fotonäitus Lille Noortekeskuses “Kaunid kunstid digimaailmas” - 24.10.18 - MTÜ Just Tants, MTÜ Spark Makerlab, Tartu Noorsootöö Keskus
11. Adobe koolitus noorsootöötajatele - 30.10 ja 05.12.2018 Tartu Noorsootöö Keskus
12. Filmiklipp "Mõeldes Futurele" - 01.09.-06.11.2018 MTÜ Just Tants, Tartu Noorsootöö Keskus
13. Fototarvikute laenutus noorele - 07.-09.11.2018 Tartu Noorsootöö Keskus, Tartu Tamme Gümnaasium
14. Vabatahtlike tänusündmus - 04.12.2018 Tartu Noorsootöö Keskus
15. Kooliteatrite Festivali reklaamvideo - 6.-10.12.2018 Tartu Noorsootöö Keskus
16. Stuudifotod uute soetatud vahenditega - 31.12.2018 Tartu Noorsootöö KeskusTulemused


Projekti käigus arenes noorte infotehnoloogiline pädevus kasutades kaameraid, arvuteid ja erinevaid töötlusprogramme. Samuti arenesid noorte algatusvõime ja ettevõtlikkus (idee selline projekt ellu viia ning järeltegevuste planeerimine aastasse 2019). Kindlasti arenes noorte suhtlus emakeeles, võõrkeeles ning sotsiaalsed oskused. Pildistamisel (eriti stuudios) pidid noored omavahel koostööd tegema. Samuti andis nii stuudiofotode kui loodusfotode tegemine noortele reaalse töökogemuse. Noored, kes on pildistanud Tartu Lastekaitsepäeva ja Tartu Kooliteatrite festivali on saanud selle eest preemia nt kinkekaartide näol. Seega said noored reaalsed oskused, mis võimaldavad neil hiljem tööturule lihtsamalt siseneda. Lille Noortekeskusel on olemas ka droonid ning kasutades kvaliteetseid peegelkaameraid ja droone oli noortel võimalik oma loomingut täiel määral kasutada ning saada laiapõhjalisi teadmisi fotomaailmas.


Maksumus


9 990 EUR

Tartu kohustused


2 000 EUR

Toetus


7 990 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Varaait vol 14 - Huvikoolid - Varaait
IKT projekt

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

Partnerid


MTÜ Just Tants
MTÜ Spark Makerlab
Nordic Digital OÜ

Juht


Reelika Lodjak

Algus- ja lõpptähtaeg


29.05.2018 - 10.01.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord